Persoonsgegevens die worden verwerkt

ISSYS beveiligingstechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ISSYS beveiligingstechniek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ISSYS beveiligingstechniek verstrekt. ISSYS beveiligingstechniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom ISSYS beveiligingstechniek de gegevens nodig heeft

ISSYS beveiligingstechniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ISSYS beveiligingstechniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang ISSYS beveiligingstechniek de gegevens bewaart

ISSYS beveiligingstechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

ISSYS beveiligingstechniek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@frissgroep.nl. ISSYS beveiligingstechniek zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

ISSYS beveiligingstechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ISSYS beveiligingstechniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door ISSYS beveiligingstechniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ISSYS beveiligingstechniek op via info@frissgroep.nl.  

http://www.issys-beveiligingstechniek.nl/ is een website van ISSYS beveiligingstechniek. ISSYS beveiligingstechniek is als volgt te bereiken:

Postadres: W.M. Dudokweg 14

Vestigingsadres: W.M. Dudokweg 14

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 04081949

Telefoon: 072 – 532 33 33

E-mailadres: info@frissgroep.nl

Aanpassen privacyverklaring

ISSYS beveiligingstechniek behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.